Calor logo

Delatnost


Projektovanje, inžinjering, konsalting, izvođenje, nadzor, opremanje i dobijanje saglasnosti

Calor doo

Zasniva svoj rad na instalaciji komponenata visoke pouzdanosti u svetu renomiranih proizvođača. Visokom pouzdanoćšu u radu i kvalitetom naših sistema dostigli smo visok nivo poverenja, što sa konkurentnom cenom čini garanciju uspeha.


PROJEKTOVANJE

Izrađujemo konačno definisan projekat sa svim elementima rekapitualcije i vrednošću početne investicije za sve vrste objekata visoke gradnje (stambeni, poslovni, industrijski, ugostiteljski, sportski, telefonske centrale...)


Calor office

INŽENJERING

Inženjerski tim je izuzetno jak u oblasti jake i slabe struje, vodovoda i kanalizacije, termotehnike i građevinarstvu.

Nudimo kompletan inženjering složenih sistema, što podrazumeva:

 • izradu idejnih projektata po svetski priznatim metodama u saradnji sa priznatim i dokazanim stručnjacima
 • stručni izbor opreme koja je optimizovana prema potrebama i mogućnostima korisnika i u potpunom je skladu sa projektom
 • izrada konačno definisanog projekta sa svim elementima rekapitulacije i vrednošću početne investicije
 • instalacija i stavljanje u funkciju sistema prema projektu.


KONSALTING

Nudimo konsultacije za projektovanje i izvođenje radova.


IZVOĐENJE

Izuzetno kvalitetno i u roku izvodimo arhitektonsko-građevinske radove, elektro radove, radove vodovoda i kanalizacije i termotehničke radove i stavljamo u funkciju sistema prema projektu.


Calor constructions

NADZOR

Vršimo nadzor nad arhitektonsko-građevinskim radova, lektro radovima, radovima vodovoda i kanalizacije i nad termotehničkim radovima.


OPREMANJE

U dogovoru sa investitorom, radimo na izboru, nabavci i ugradnji na predmetnim objektima.


DOBIJANJE SAGLASNOSTI

Izrađujemo tehničku dokumentaciju od idejnog i glavnog projekta, sve do dobijanja građevinske i upotrebne dozvole, uključujući sve aktivnosti radi dobijanja uslova i saglasnosti kod nadležnih institucija.


Calor office

Vrste radova


ARHITEKTONSKO - GRAĐEVINSKI RADOVI
 • Armirački
 • Tesarski
 • Zidarski
 • Keramičarski
 • Parketarski
 • Molerski
 • Izolaterski

ELEKTRO INSTALACIJE
 • Instalacije osvetljenja
 • Priključne instalacije
 • Video nadzor
 • Telefonska mreža
 • Računarska instalacija

VODOVODNE I KANALIZACIONE INSTALACIJE
 • Vodovod
 • Kanalizacija
 • Spoljni priključci

TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE
 • Grejanje
 • Ventilacija
 • Klimatizacija
 • Automatika
 • Komprimovani vazduh
 • Otprašivanje
 • Proizvodnja ventilacione opreme